Julek nad Rab±
Julian Antonisz w rzece Rabie. Zdjęcie z komiksu fotograficznego: Julian Antonisz. Jak powstało Muzeum Filmu Non-camera. Zdjęcie z archiwum Juliana Antonisza. Wszelkie prawa zastrzeżone.
następne zdjęcie