Oficjalna strona poświęcona życiu i twórczości Juliana Antonisza

Julian Antonisz. Manifest NON CAMERA

(wersja krótka z 1977 r.)
 
 

CENTRE EXPERIMENTAL D’ART CINÉMATOGRAPHIQUE NON-CAMERA et MUSIQUE GRAPHIQUE

 

CENTRUM EKSPERYMENTALNE SZTUKI FILMOWEJ NON-CAMERA i MUZYKI GRAFICZNEJ

 

FILM GRAFICZNY NON-CAMERA

  

Zarysowują się nowe możliwości penetracji technik grafiki artystycznej w dziedzinę filmu eksperymentalnego pozwalające każdemu grafikowi na realizację własnych autorskich filmów, we własnej pracowni z minimalnym nakładem czasu i kosztów. Filmów dających efekty plastyczne nieosiągalne żadnymi innymi sposobami.

Ciekawą, nową i bardzo obiecującą metodą realizacji filmów czysto graficznych (ruchomych grafik) jest odbijanie kadrów, obrazów, BEZPOŚREDNIO na czystej taśmie filmowej nitrocelulozowej 35mm. z małoformatowej płyty cynkowej, drzeworytu, linorytu, miedziorytu, kamienia litograficznego, sita, itd. Metoda ta umożliwia szybką (możliwość natychmiastowej kontroli wizualnej) realizację filmów dających interesujące graficznie efekty ekranowe nieosiągalne innymi metodami, przy czym odpada deformujący zawsze oryginał graficzny balast kamer filmowych, sprzętu, reflektorów, obróbki labolatoryjnej taśmy i innych kosztownych i kapryśnych technik fotograficznych, kopii, negatywów, pozytywów,dających w efekcie jedynie katalogową reprodukcję grafiki, która w tym momencie przestaje być autentyczną i oryginalną a staje się żałosną fotokopią.

To wszystko nie istnieje przy realizacji filmów metodą graficzną NON CAMERA dającą na ekranie bezpośrednią projekcję oryginału odbitego na taśmie. Metoda ta umożliwia również realizację filmów kolorowych (kolorowa grafika) poprzez wprowadzenie obok czerni, transparentowych kolorowych farb graficznych, a także udźwiękowienie filmu poprzez odbijanie obok obrazu na tzw. ścieżce dźwiękowej, znaków graficznych modulujących strumień światła padającego na fotoelement, odtwarzanych jako dźwięki z głośnika'kinowego (muzyka graficzna). Możliwości w tej dziedzinie są olbrzymie i mało zbadane.

Pewne trudności wynikające z małego formatu matryc, które muszą mieć wielkość kadru filmowego rekompensuje fakt że na jednej płycie cynkowej lub kamieniu litograficznym można skomasować cały film, który po jednym niegłębokim trawieniu można natychmiast odbić na taśmie filmowej, a po wyschnięciu farby można przystąpić do projekcji. Ponadto cały warsztat filmowo-graficzny można skomasować na małym stole a duże prasy zastępuje zwykła kostka do drzeworytu.

Istnieje wiele metod realizacji filmów bez kamery jednakże dopiero powiązanie technik graficznych z filmem, który z natury jest serią obrazów 24/sek. (grafika bazuje na powielaniu) stwarza największe perspektywy realizacyjne. Ten typ filmów jest wyraźnie nową dziedziną leżącą raczej na przedłużeniu grafiki i jej filozoficznego działania niż filmu komercjalnego, zawodowego. Gdyby większe grono koleżanek i kolegów plastyków zainteresowało się tą techniką realizacyjną, zarysowała by się możliwość nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz zorganizowania w Krakowie przeglądu prac graficzno-filmowyoh NON CAMERA.

Realizacja filmów eksperymentalnyoh metodami grafiki artystycznej poprzez odbijanie grafik BEZPOŚREDNIO na taśmie filmowej z pominięciem kamery filmowej jest szansą stworzenia filmu będącego autentycznym dziełem sztuki!

 
 
realizator JULIAN JÓZEF ANTONISZ
art. pl. DANUTA ZADRZYŃSKA
Manifest NONCAMERA
 
 
licznik odwiedzin